Friday, February 13, 2015

MINGGU 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 7
Tarikh/Hari: 09 Februari 2015 / Isnin
Subjek:
Matematik
Kelas:
2K
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
2. KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
Objektif Pembelajaran: 
2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama menghasilkan nombor positif tersebut.

      ii.            Menentukan punca kuasa dua kuasa dua sempurna tanpa menggunakan kalkulator.

    iii.            Menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan kalkulator.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
2D
Tempoh:
14:00 - 15:10
Topik:
2. KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
Objektif Pembelajaran: 
2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama menghasilkan nombor positif tersebut.

      ii.            Menentukan punca kuasa dua kuasa dua sempurna tanpa menggunakan kalkulator.

    iii.            Menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan kalkulator.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
2F
Tempoh:
17:10 - 18:20
Topik:
2. KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
Objektif Pembelajaran: 
2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Menyatakan punca kuasa dua suatu nombor positif sebagai suatu nombor yang didarab dengan nombor yang sama menghasilkan nombor positif tersebut.

      ii.            Menentukan punca kuasa dua kuasa dua sempurna tanpa menggunakan kalkulator.

    iii.            Menentukan punca kuasa dua nombor tanpa menggunakan kalkulator.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Tarikh/hari: 10 Februari  2015 / Selasa
Subjek:
Matematik
Kelas:
2F
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
2. KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
Objektif Pembelajaran: 
2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mendarab dua punca kuasa dua.

      ii.            Menggangar punca kuasa dua nombor.

    iii.            Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator.

    iv.            Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
.

Subjek:
Matematik
Kelas:
3M
Tempoh:
15:25 - 16:35
Topik:
3  BULATAN II
Objektif Pembelajaran: 
3.2 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok.

      ii.            Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar.

    iii.            Menentukan bahawa sudut pada
a.       lilitan
b.      pusat
yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang
adalah sama besar.

    iv.            Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.

      v.            Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.

    vi.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3B
Tempoh:
16:35 - 17:00
Topik:
3  BULATAN II
Objektif Pembelajaran: 
3.2 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok.

      ii.            Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar.

    iii.            Menentukan bahawa sudut pada
a.       lilitan
b.      pusat
            yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang
            adalah sama besar.

    iv.            Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.

      v.            Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.

    vi.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:Tarikh/Hari: 11 Februari 2015 / Rabu
Subjek:
Matematik
Kelas:
2D
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
2. KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
Objektif Pembelajaran: 
2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mendarab dua punca kuasa dua.

      ii.            Menggangar punca kuasa dua nombor.

    iii.            Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator.

    iv.            Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3B
Tempoh:
16:35 - 17:45
Topik:
3  BULATAN II
Objektif Pembelajaran: 
3.2 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok.

      ii.            Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar.

    iii.            Menentukan bahawa sudut pada
a.       lilitan
b.      pusat
yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang
adalah sama besar.

    iv.            Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.

      v.            Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.

    vi.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:Subjek:
Matematik
Kelas:
2K
Tempoh:
17:45 - 18:20
Topik:
2. KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
Objektif Pembelajaran: 
2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mendarab dua punca kuasa dua.

      ii.            Menggangar punca kuasa dua nombor.

    iii.            Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator.

    iv.            Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:Tarikh/Hari: 12 Februari 2015 / Khamis
Subjek:
Matematik
Kelas:
2K
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
2. KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
Objektif Pembelajaran: 
2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mendarab dua punca kuasa dua.

      ii.            Menggangar punca kuasa dua nombor.

    iii.            Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator.

    iv.            Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:Subjek:
Matematik
Kelas:
3M
Tempoh:
15:25 - 16:00
Topik:
3  BULATAN II
Objektif Pembelajaran: 
3.2 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok.

      ii.            Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar.

    iii.            Menentukan bahawa sudut pada
a.       lilitan
b.      pusat
yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang
adalah sama besar.

    iv.            Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.

      v.            Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.

    vi.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:Subjek:
Matematik
Kelas:
2F
Tempoh:
16:35 - 17:00
Topik:
2. KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
Objektif Pembelajaran: 
2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mendarab dua punca kuasa dua.

      ii.            Menggangar punca kuasa dua nombor.

    iii.            Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator.

    iv.            Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:Tarikh/Hari:  13 Februari 2015 / Jumaat
Subjek:
Matematik
Kelas:
2D
Tempoh:
14:00 - 14:25
Topik:
2. KUASA DUA, PUNCA KUASA DUA, KUASA TIGA DAN PUNCA KUASA TIGA
Objektif Pembelajaran: 
2.2 Memahami dan menggunakan konsep punca kuasa dua nombor positif.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mendarab dua punca kuasa dua.

      ii.            Menggangar punca kuasa dua nombor.

    iii.            Menentukan punca kuasa dua nombor menggunakan kalkulator.

    iv.            Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:Subjek:
Matematik
Kelas:
3M
Tempoh:
14:35 - 15:45
Topik:
3  BULATAN II
Objektif Pembelajaran: 
3.2 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok.

      ii.            Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar.

    iii.            Menentukan bahawa sudut pada
a.       lilitan
b.      pusat
yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang
adalah sama besar.

    iv.            Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.

      v.            Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.

    vi.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:Subjek:
Matematik
Kelas:
3B
Tempoh:
17:10 - 16:20
Topik:
3  BULATAN II
Objektif Pembelajaran: 
3.2 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok.

      ii.            Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar.

    iii.            Menentukan bahawa sudut pada
a.       lilitan
b.      pusat
yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang
adalah sama besar.

    iv.            Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang.

      v.            Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.

    vi.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi: