Tuesday, July 8, 2014

WEEK 26

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 26
Tarikh/Hari: 30 Jun 2014 / Isnin
Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
8. KOORDINAT
Objektif Pembelajaran: 
8.1 Memahami dan menggunakan konsep koordinat.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Mengenal pasti paksi-x, paksi-y dan asalan pada satah Cartes.
      ii.            Memplot dan menyatakan koordinat titik apabila jarak dari paksi-x dan paksi-y diberi.
    iii.            Memplot dan menyatakan jarak titik dari paksi-x dan paksi-y apabila koordinat diberi.
    iv.            Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Para pelajar menunjukkan respon yang baik.

Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
15:25 - 14:35
Topik:
13. GRAF FUNGSI
Objektif Pembelajaran: 
13.2 Melukis dan menggunakan graf fungsi.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi.
      ii.            Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi.
    iii.            Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya.
    iv.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

              i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
            ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
          iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
17:10 - 18:20
Topik:
13. GRAF FUNGSI
Objektif Pembelajaran: 
13.2 Melukis dan menggunakan graf fungsi.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi.
      ii.            Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi.
    iii.            Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya.
    iv.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Tarikh/hari: 01 Julai 2014 / Selasa
Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
13. GRAF FUNGSI
Objektif Pembelajaran: 
13.1 Memahami dan menggunakan konsep fungsi.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi.
      ii.            Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi.
    iii.            Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya.
    iv.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

                    i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
                  ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
                iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
15:25 - 16:00
Topik:
8. KOORDINAT
Objektif Pembelajaran: 
8.1 Memahami dan menggunakan konsep koordinat.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.      Mengenal pasti paksi-x, paksi-y dan asalan pada satah Cartes.
      ii.      Memplot dan menyatakan koordinat titik apabila jarak dari paksi-x dan paksi-y diberi.
    iii.      Memplot dan menyatakan jarak titik dari paksi-x dan paksi-y apabila koordinat diberi.
    iv.      Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

                    i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
                  ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
                iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
80% pelajar dapat memahami konsep yang di ajar.

Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
16:35 - 17:10
Topik:
7. PEMBINAAN GEOMETRI
Objektif Pembelajaran: 
7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

i. Membina:
(a) pembahagi dua sama serenjang bagi suatu tembereng garis yang diberi.
(b) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik pada garis tersebut.
(c) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik yang bukan pada garis tersebut.

ii. Membina:
(a) sudut 60 ° dan 120°.
(b) pembahagi dua sama sudut.

iii. Membina segitiga apabila diberi:
(a) panjang satu sisi dan saiz dua sudut.
(b) panjang dua sisi dan saiz satu sudut.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

                    i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
                  ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
                iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Para pelajar memberi kerjasama dan menunjukkan minat untuk belajar.

Tarikh/Hari: 02 Julai 2014 / Rabu
Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
7. PEMBINAAN GEOMETRI
Objektif Pembelajaran: 
7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

i. Membina:
(a) pembahagi dua sama serenjang bagi suatu tembereng garis yang diberi.
(b) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik pada garis tersebut.
(c) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik yang bukan pada garis tersebut.

ii. Membina:
(a) sudut 60 ° dan 120°.
(b) pembahagi dua sama sudut.

iii. Membina segitiga apabila diberi:
(a) panjang satu sisi dan saiz dua sudut.
(b) panjang dua sisi dan saiz satu sudut.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
16:35 - 17:10
Topik:
13. GRAF FUNGSI
Objektif Pembelajaran: 
13.2 Melukis dan menggunakan graf fungsi.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi.
      ii.            Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi.
    iii.            Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya.
    iv.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

                    i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
                  ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
                iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Tarikh/Hari: 03 Julai 2014 / Khamis
Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
15:25 - 16:35
Topik:
7. PEMBINAAN GEOMETRI
Objektif Pembelajaran: 
7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

i. Membina:
(a) pembahagi dua sama serenjang bagi suatu tembereng garis yang diberi.
(b) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik pada garis tersebut.
(c) garis yang berserenjang dengan suatu garis dan melalui suatu titik yang bukan pada garis tersebut.

ii. Membina:
(a) sudut 60 ° dan 120°.
(b) pembahagi dua sama sudut.

iii. Membina segitiga apabila diberi:
(a) panjang satu sisi dan saiz dua sudut.
(b) panjang dua sisi dan saiz satu sudut.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.

Refleksi:
Para pelajar member respon yang baik.

Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
16:35 - 17:10
Topik:
13. GRAF FUNGSI
Objektif Pembelajaran: 
13.2 Melukis dan menggunakan graf fungsi.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi.
      ii.            Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi.
    iii.            Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya.
    iv.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.

Refleksi:


Tarikh/Hari: 04 Julai 2014 / Jumaat
Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
14:35 - 15:45
Topik:
8. KOORDINAT
Objektif Pembelajaran: 
8.1 Memahami dan menggunakan konsep koordinat.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Mengenal pasti paksi-x, paksi-y dan asalan pada satah Cartes.
      ii.            Memplot dan menyatakan koordinat titik apabila jarak dari paksi-x dan paksi-y diberi.
    iii.            Memplot dan menyatakan jarak titik dari paksi-x dan paksi-y apabila koordinat diberi.
    iv.            Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
16:00 - 16:35
Topik:
13. GRAF FUNGSI
Objektif Pembelajaran: 
13.2 Melukis dan menggunakan graf fungsi.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi.
      ii.            Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi.
    iii.            Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya.
    iv.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

              i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
            ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
          iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi: