Tuesday, September 23, 2014

WEEK 37 & 38

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 37
                        15 SEPTEMBER 2014 – 21 SEPTEMBER 2014
                        (CUTI PENGGAL SEMESTER 2)


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 38
Tarikh/Hari: 22 September 2014 / Isnin
Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
12:50 - 13:25
Topik:
11. PENJELMAAN
Objektif Pembelajaran: 
11.3 Memahami dan menggunakan konsep pantulan.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti suatu pantulan.
      ii.            Menentukan imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garis yang diberi.
    iii.            Menentukan ciri pantulan.
    iv.            Menentukan:
a.       imej objek apabila paksi pantulan diberi.
b.      paksi pantulan apabila objek dan imej diberi.
      v.            Menentukan koordinat bagi:
a.       imej apabila koordinat objek diberi
b.      objek apabila koordinat imej diberi
            di bawah suatu pantulan.

    vi.            Menghuraikan pantulan apabila objek dan imej diberi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
14:25 - 15:10
Topik:
11. PENJELMAAN
Objektif Pembelajaran: 
11.3 Memahami dan menggunakan konsep pantulan.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti suatu pantulan.
      ii.            Menentukan imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garis yang diberi.
    iii.            Menentukan ciri pantulan.
    iv.            Menentukan:
a.       imej objek apabila paksi pantulan diberi.
b.      paksi pantulan apabila objek dan imej diberi.
      v.            Menentukan koordinat bagi:
a.       imej apabila koordinat objek diberi
b.      objek apabila koordinat imej diberi
di bawah suatu pantulan.

    vi.            Menghuraikan pantulan apabila objek dan imej diberi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
15:25 - 16:00
Topik:
14. NISBAH, KADAR DAN KADARAN II
Objektif Pembelajaran: 
14.3 Memahami dan menggunakan konsep laju purata.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengira laju purata dalam pelbagai situasi.
      ii.            Mengira
a.       jarak, apabila laju purata dan masa diberi.
b.      masa, apabila laju purata dan jarak diberi.
    iii.            Menyelesaikam masalah yang melibatkan laju dan laju purata.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
16:00 - 17:10
Topik:
14. NISBAH, KADAR DAN KADARAN II
Objektif Pembelajaran: 
14.3 Memahami dan menggunakan konsep laju purata.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengira laju purata dalam pelbagai situasi.
      ii.            Mengira
a.       jarak, apabila laju purata dan masa diberi.
b.      masa, apabila laju purata dan jarak diberi.
    iii.            Menyelesaikam masalah yang melibatkan laju dan laju purata.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Tarikh/hari: 23 September 2014 / Selasa
Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
15:25 - 16:35
Topik:
11. PENJELMAAN
Objektif Pembelajaran: 
11.3 Memahami dan menggunakan konsep pantulan.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti suatu pantulan.
      ii.            Menentukan imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garis yang diberi.
    iii.            Menentukan ciri pantulan.
    iv.            Menentukan:
a.       imej objek apabila paksi pantulan diberi.
b.      paksi pantulan apabila objek dan imej diberi.
      v.            Menentukan koordinat bagi:
a.       imej apabila koordinat objek diberi
b.      objek apabila koordinat imej diberi
di bawah suatu pantulan.

    vi.            Menghuraikan pantulan apabila objek dan imej diberi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
17:10 - 18:20
Topik:
11. PENJELMAAN
Objektif Pembelajaran: 
11.3 Memahami dan menggunakan konsep pantulan.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti suatu pantulan.
      ii.            Menentukan imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garis yang diberi.
    iii.            Menentukan ciri pantulan.
    iv.            Menentukan:
a.       imej objek apabila paksi pantulan diberi.
b.      paksi pantulan apabila objek dan imej diberi.
      v.            Menentukan koordinat bagi:
a.       imej apabila koordinat objek diberi
b.      objek apabila koordinat imej diberi
di bawah suatu pantulan.

    vi.            Menghuraikan pantulan apabila objek dan imej diberi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Tarikh/Hari: 24 September 2014 / Rabu
Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
14:00 - 15:10
Topik:
14. NISBAH, KADAR DAN KADARAN II
Objektif Pembelajaran: 
14.4 Memahami dan menggunakan konsep pecutan.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam pecutan.
      ii.            Mengira dan mentafsirkan pecutan.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

                    i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
                  ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
                iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
15:25 - 16:00
Topik:
14. NISBAH, KADAR DAN KADARAN II
Objektif Pembelajaran: 
14.4 Memahami dan menggunakan konsep pecutan.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam pecutan.
      ii.            Mengira dan mentafsirkan pecutan.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

                    i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
                  ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
                iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Tarikh/Hari: 25 September 2014 / Khamis
Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
14:00 - 15:10
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
ULANGKAJI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
16:35 - 17:45
Topik:
11. PENJELMAAN
Objektif Pembelajaran: 
11.4 Memahami dan menggunakan konsep putaran.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti suatu putaran.
      ii.            Menentukan imej suatu objek di bawah suatu putaran apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi.
    iii.            Menentukan ciri suatu putaran.
    iv.            Menentukan:
a.       imej objek apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi.
b.      pusat, sudut dan arah putaran, apabila objek dan imej diberi.
      v.            Menentukan koordinat bagi:
a.       imej apabila koordinat objek diberi
b.      objek apabila koordinat imej diberi

di bawah suatu putaran.

    vi.            Menerangkan suatu putaran apabila objek dan imej diberi.
  vii.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan putaran.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Tarikh/Hari: 26 September 2014 / Jumaat
Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
14:35 - 15:45
Topik:
11. PENJELMAAN
Objektif Pembelajaran: 
11.4 Memahami dan menggunakan konsep putaran.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengenal pasti suatu putaran.
      ii.            Menentukan imej suatu objek di bawah suatu putaran apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi.
    iii.            Menentukan ciri suatu putaran.
    iv.            Menentukan:
a.       imej objek apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi.
b.      pusat, sudut dan arah putaran, apabila objek dan imej diberi.
      v.            Menentukan koordinat bagi:
a.       imej apabila koordinat objek diberi
b.      objek apabila koordinat imej diberi

            di bawah suatu putaran.

    vi.            Menerangkan suatu putaran apabila objek dan imej diberi.
  vii.            Menyelesaikan masalah yang melibatkan putaran.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi: