Tuesday, April 22, 2014

WEEK 17

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 17

Tarikh/Hari: 21 April 2014 / Isnin
Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
Objektif Pembelajaran: 
5.3 Memahami dan menggunakan konsep nisbah tiga kuantiti untuk menyelesaikan masalah.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Membandingkan tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c.
      ii.            Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara.
    iii.            Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada sebutan terendah.
    iv.            Menyatakan nisbah bagi mana-mana dua kuantiti apabila nisbah tiga kuantiti diberi.
      v.            Menentukan nisbah a : b : c apabila nisbah a : b dan b : c diberi.
    vi.            Menentukan nilai dua daripada tiga kuantiti apabila diberi nisbah tiga kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi.
  vii.            Menentukan nilai bagi setiap daripada tiga kuantiti apabila diberi:
a.       nisbah dan hasil tambah tiga kuantiti tersebut.
b.      nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut.
viii.            Menentukan hasil tambah tiga kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut diberi.
    ix.            Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah tiga kuantiti.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Para pelajar menunjukkan respon yang baik.

Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
15:25 - 14:35
Topik:
6. UNGKAPAN ALGEBRA III
Objektif Pembelajaran: 
6.3 Melakukan penambahan dan penolakan ke atas pecahan algebra.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang mempunyai penyebut yang sama.

      ii.            Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi penyebut pecahan yang lain.

    iii.            Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut pecahan tersebut
(a) tidak mempunyai faktor sepunya.
(b) mempunyai faktor sepunya.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

              i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
            ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
          iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
70% pelajar dapat menguasai pengajaran yang diajar.

Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
17:10 - 18:20
Topik:
6. UNGKAPAN ALGEBRA III
Objektif Pembelajaran: 
6.3 Melakukan penambahan dan penolakan ke atas pecahan algebra.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang mempunyai penyebut yang sama.

      ii.            Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi penyebut pecahan yang lain.

    iii.            Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut pecahan tersebut
(a)    tidak mempunyai faktor sepunya.
(b)   mempunyai faktor sepunya.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Masih terdapat pelajar yang masih belum mampu untuk menguasai sepenuhnya objektif pembelajaran.

Tarikh/hari: 22 April 2014 / Selasa
Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
6. UNGKAPAN ALGEBRA III
Objektif Pembelajaran: 
6.4 Melakukan pendaraban dan pembahagian ke atas pecahan algebra.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan:
a.       satu sebutan.
b.      dua sebutan.
      ii.            Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan
a.       satu sebutan.
b.      dua sebutan.
    iii.            Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua.


Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

                    i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
                  ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
                iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
PdP tidak dapat dijalankan kerana para pelajar terlibat dengan ceramah motivasi di Dewan Sri Sadong.

Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
15:25 - 16:00
Topik:
6. TEOREM PYTHAGORAS
Objektif Pembelajaran: 
6.1 Memahami hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Mengenal pasti hipotenus segitiga bersudut tegak.
      ii.            Menentukan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak.
    iii.            Menentukan panjang sisi segitiga bersudut tegak menggunakan Teorem Pythagoras.
    iv.            Menentukan panjang sisi bentuk geometri menggunakan Teorem Pythagoras.
      v.            Menyelesaikan masalah menggunakan Teorem Pythagoras.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

                    i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
                  ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
                iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
80% pelajar dapat memahami konsep yang di ajar.

Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
16:35 - 17:10
Topik:
5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
Objektif Pembelajaran: 
5.2 Memahami konsep kadaran untuk menyelesaikan masalah.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Menyatakan sama ada dua pasangan kuantiti ialah suatu kadaran.
      ii.            Menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan kuantiti yang lain apabila diberi dua nilai bagi setiap kuantiti tersebut.
    iii.            Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dua kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi diberi.
    iv.            Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dan hasil tambah dua kuantiti tersebut diberi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

                    i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
                  ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
                iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Para pelajar memberi kerjasama dan menunjukkan minat untuk belajar.

Tarikh/Hari: 23 April 2014 / Rabu
Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
Objektif Pembelajaran: 
5.2 Memahami konsep kadaran untuk menyelesaikan masalah.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Menyatakan sama ada dua pasangan kuantiti ialah suatu kadaran.
      ii.            Menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan kuantiti yang lain apabila diberi dua nilai bagi setiap kuantiti tersebut.
    iii.            Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dua kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi diberi.
    iv.            Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dan hasil tambah dua kuantiti tersebut diberi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
16:35 - 17:10
Topik:
6. UNGKAPAN ALGEBRA III
Objektif Pembelajaran: 
6.4 Melakukan pendaraban dan pembahagian ke atas pecahan algebra.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan:
a.       satu sebutan.
b.      dua sebutan.
      ii.            Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan
a.       satu sebutan.
b.      dua sebutan.
    iii.            Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua.


Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

                    i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
                  ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
                iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Tarikh/Hari: 24 April 2014 / Khamis
Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
15:25 - 16:35
Topik:
5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
Objektif Pembelajaran: 
5.3 Memahami dan menggunakan konsep nisbah tiga kuantiti untuk menyelesaikan masalah.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Membandingkan tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c.
      ii.            Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara.
    iii.            Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada sebutan terendah.
    iv.            Menyatakan nisbah bagi mana-mana dua kuantiti apabila nisbah tiga kuantiti diberi.
      v.            Menentukan nisbah a : b : c apabila nisbah a : b dan b : c diberi.
    vi.            Menentukan nilai dua daripada tiga kuantiti apabila diberi nisbah tiga kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
16:35 - 17:10
Topik:
6. UNGKAPAN ALGEBRA III
Objektif Pembelajaran: 
6.4 Melakukan pendaraban dan pembahagian ke atas pecahan algebra.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan:
a.       satu sebutan.
b.      dua sebutan.
      ii.            Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan
a.       satu sebutan.
b.      dua sebutan.
    iii.            Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua.


Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

              i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
            ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
          iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:

Tarikh/Hari: 25 April 2014 / Jumaat
Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
14:35 - 15:45
Topik:
6. TEOREM PYTHAGORAS
Objektif Pembelajaran: 
6.1 Memahami hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Mengenal pasti hipotenus segitiga bersudut tegak.
      ii.            Menentukan hubungan antara panjang sisi segitiga bersudut tegak.
    iii.            Menentukan panjang sisi segitiga bersudut tegak menggunakan Teorem Pythagoras.
    iv.            Menentukan panjang sisi bentuk geometri menggunakan Teorem Pythagoras.
      v.            Menyelesaikan masalah menggunakan Teorem Pythagoras.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
16:00 - 16:35
Topik:
6. UNGKAPAN ALGEBRA III
Objektif Pembelajaran: 
6.4 Melakukan pendaraban dan pembahagian ke atas pecahan algebra.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:

        i.            Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan:
a.       satu sebutan.
b.      dua sebutan.
      ii.            Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan
a.       satu sebutan.
b.      dua sebutan.
    iii.            Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

              i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
            ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
          iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi: