Thursday, November 6, 2014

WEEK 46

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 45
Tarikh/Hari: 17 November 2014 / Isnin
Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
12:50 - 13:25
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
CUTI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
14:25 - 15:10
Topik:
CUTI
Objektif Pembelajaran: 

Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
15:25 - 16:00
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
CUTI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
16:00 - 17:10
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
CUTI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:


Tarikh/hari: 18 November 2014 / Selasa
Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
15:25 - 16:35
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
CUTI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
17:10 - 18:20
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
CUTI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:


Tarikh/Hari: 19 November 2014 / Rabu
Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
14:00 - 15:10
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
CUTI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:


Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
15:25 - 16:00
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
CUTI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:


Tarikh/Hari: 20 November 2014 / Khamis
Subjek:
Matematik
Kelas:
3H
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
CUTI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:



Subjek:
Matematik
Kelas:
3D
Tempoh:
14:00 - 15:10
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
CUTI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:



Subjek:
Matematik
Kelas:
2B
Tempoh:
16:35 - 17:45
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
CUTI
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:


Tarikh/Hari: 21 November 2014 / Jumaat
Subjek:
Matematik
Kelas:
2M
Tempoh:
14:35 - 15:45
Topik:

Objektif Pembelajaran: 

Hasil Pembelajaran:
CUTI
Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi: