Monday, March 23, 2015

MINGGU 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 12

14 Mac 2015 - 22 Mac 2015

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1


MINGGU 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 11
Tarikh/Hari: 09 Mac 2015 / Isnin
Subjek:
Matematik
Kelas:
2K
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
3. UNGKAPAN ALGEBRA II
Objektif Pembelajaran: 
3.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian dua atau lebih sebutan.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Menentukan hasil darab dua sebutan algebra.

      ii.            Menentukan hasil bahagi dua sebutan algebra.

    iii.            Melaksanakan pendaraban dan pembahagian yang melibatkan sebutan algebra.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Pelajar menunjukkan minat dengan topik yang di ajar dan member respon yang positif.

Subjek:
Matematik
Kelas:
2D
Tempoh:
14:00 - 15:10
Topik:
3. UNGKAPAN ALGEBRA II
Objektif Pembelajaran: 
3.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian dua atau lebih sebutan.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Menentukan hasil darab dua sebutan algebra.

      ii.            Menentukan hasil bahagi dua sebutan algebra.

    iii.            Melaksanakan pendaraban dan pembahagian yang melibatkan sebutan algebra.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Pelajar menunjukkan minat dengan topik yang di ajar dan member respon yang positif.

Subjek:
Matematik
Kelas:
2F
Tempoh:
17:10 - 18:20
Topik:
3. UNGKAPAN ALGEBRA II
Objektif Pembelajaran: 
3.2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian dua atau lebih sebutan.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Menentukan hasil darab dua sebutan algebra.

      ii.            Menentukan hasil bahagi dua sebutan algebra.

    iii.            Melaksanakan pendaraban dan pembahagian yang melibatkan sebutan algebra.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Pelajar menunjukkan minat dengan topik yang di ajar dan member respon yang positif.

Tarikh/hari: 10 Mac  2015 / Selasa
Subjek:
Matematik
Kelas:
2F
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
3. UNGKAPAN ALGEBRA II
Objektif Pembelajaran: 
3.3 Memahami konsep ungkapan algebra.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi menggunakan simbol huruf.

      ii.            Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah.

    iii.            Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah yang diberi.

    iv.            Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkan sebutan serupa.

      v.            Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Pelajar menunjukkan minat dengan topik yang di ajar dan member respon yang positif.

Subjek:
Matematik
Kelas:
3M
Tempoh:
15:25 - 16:35
Topik:
5  INDEX
Objektif Pembelajaran: 
5.1 Memahami konsep indeks.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengungkapkan pendaraban berulang sebagai an dan begitu juga sebaliknya.

      ii.            Menentukan nilai an.

    iii.            Mengungkapkan nombor dalam tatatanda indeks.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Hanya sesetengah pelajar yang menunjukkan respon yang baik terhadap topik yang diajar.

Subjek:
Matematik
Kelas:
3B
Tempoh:
16:35 - 17:00
Topik:
5  INDEX
Objektif Pembelajaran: 
5.1 Memahami konsep indeks.
Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Mengungkapkan pendaraban berulang sebagai an dan begitu juga sebaliknya.

      ii.            Menentukan nilai an.

    iii.            Mengungkapkan nombor dalam tatatanda indeks.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Pelajar menunjukkan minat dengan topik yang diajar dan memberi respon yang positif. Hampir 90% pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan tepat.


Tarikh/Hari: 11 Mac 2015 / Rabu
Subjek:
Matematik
Kelas:
2D
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:
3. UNGKAPAN ALGEBRA II
Objektif Pembelajaran: 
3.3 Memahami konsep ungkapan algebra.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi menggunakan simbol huruf.

      ii.            Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah.

    iii.            Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah yang diberi.

    iv.            Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkan sebutan serupa.

      v.            Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Pelajar menunjukkan minat dengan topik yang di ajar dan memberi respon yang positif.

Subjek:
Matematik
Kelas:
3B
Tempoh:
16:35 - 17:45
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 1
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:Subjek:
Matematik
Kelas:
2K
Tempoh:
17:45 - 18:20
Topik:
3. UNGKAPAN ALGEBRA II
Objektif Pembelajaran: 
3.3 Memahami konsep ungkapan algebra.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi menggunakan simbol huruf.

      ii.            Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah.

    iii.            Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah yang diberi.

    iv.            Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkan sebutan serupa.

      v.            Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan, Bertoleransi
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks
Aktiviti:
        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Pelajar menunjukkan minat dengan topik yang di ajar dan memberi respon yang positif.


Tarikh/Hari: 12 Mac 2015 / Khamis
Subjek:
Matematik
Kelas:
2K
Tempoh:
12:50 - 14:00
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 1
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:Subjek:
Matematik
Kelas:
3M
Tempoh:
15:25 - 16:00
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 1
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:Subjek:
Matematik
Kelas:
2F
Tempoh:
16:35 - 17:00
Topik:
3. UNGKAPAN ALGEBRA II
Objektif Pembelajaran: 
3.3 Memahami konsep ungkapan algebra.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi menggunakan simbol huruf.

      ii.            Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah.

    iii.            Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah yang diberi.

    iv.            Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkan sebutan serupa.

      v.            Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Pelajar menunjukkan minat dengan topik yang diajar dan memberi respon yang positif.


Tarikh/Hari:  13 Mac 2015 / Jumaat
Subjek:
Matematik
Kelas:
2D
Tempoh:
14:00 - 14:25
Topik:
3. UNGKAPAN ALGEBRA II
Objektif Pembelajaran: 
3.3 Memahami konsep ungkapan algebra.

Hasil Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran, para pelajar dapat:
        i.            Menulis ungkapan algebra bagi situasi yang diberi menggunakan simbol huruf.

      ii.            Mengenal ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah.

    iii.            Menentukan bilangan sebutan bagi ungkapan algebra dalam dua atau lebih pembolehubah yang diberi.

    iv.            Mempermudahkan ungkapan algebra dengan mengumpulkan sebutan serupa.

      v.            Menentukan nilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor.

Nilai Murni:
Bekerjasama, Berkeyakinan
Alat Bantuan Mengajar:
Buku Teks, Buku Kerja, Lembaran Kerja
Aktiviti:

        i.            Guru menerangkan beberapa contoh kepada pelajar
      ii.            Guru meminta para pelajar untuk melengkapkan latihan yang diberi.
    iii.            Guru meminta beberapa pelajar untuk berkongsi jawapan.
Refleksi:
Pelajar menunjukkan minat dengan topik yang diajar dan memberi respon yang positif.


Subjek:
Matematik
Kelas:
3M
Tempoh:
14:35 - 15:45
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 1
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi:Subjek:
Matematik
Kelas:
3B
Tempoh:
17:10 - 16:20
Topik:

Objektif Pembelajaran: 
UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 1
Hasil Pembelajaran:

Nilai Murni:

Alat Bantuan Mengajar:

Aktiviti:

Refleksi: